Yhteystiedot

Mescomp Technologies S.A.

Aleje Jerozolimskie 47, 00-697 Warszawa, Poland
Tel: + 48 22 636 20 00  Fax: + 48 22 290 32 22
www.mescomp.pl

Małgorzata Jendryczka  malgorzata.jendryczka@mescomp.pl

Mescomp SA on puolalaisten insinöörien ja johtajien vuonna 1987 Varsovassa perustettu Mescomp Groupin emoyhtiö. Mescomp Telecom SA:n ja vuodesta 2008 lähtien Mescomp Technologies SA:n toiminta liittyy tietotekniikan, tietoliikenteen ja lääketieteellisten laitteden tuotantoon.

Yhtiön menestys johtui innovatiivisista ohjelmisto- ja laiteratkaisuista, jotka olivat suunniteltu muille tietoliikeyhtiöille. Myöhemmin brändiä on kehitetty erilaisilla tietoteollisuuden ja -liikenteen ratkaisuilla, jotka ovat suunniteltu, valmistettu, toimitettu, asetettu ja ylläpidetty yhtiön toimeesta. Viime aikoina yrityksen kiinnostuksen kohteeksi on muodostunut huipputeknisten lääketieteellisten laitteiden valmistus, jota markkinoidaan Mesmed brändin nimellä. Yritys menestyy toimittamalla ohjelmistoja ja siihen liittyviä palveluita, joita kehitetään yhteistyöllä saksalaisten, ranskalaisten ja venäläisten liikekumppaneiden kanssa. Vuodesta 2006 lähtien Mescomp on aktiivisesti osallistunut kansainvälisiin eurooppalaisiin projekteihin toimittamalla ohjelmiston kielenopetukseen liittyvissä hankkeissa. Meidän tietomme ja kokemuksemme tekee meistä täydellisen kumppanin projektien toteuttamiseen, valmistamiseen ja konsultointiin.

Antwerp Management School

Sint-Jacobsmarkt 9-13, 2000 Antwerp, Belgium
Tel: +32 3 265 47 50  Fax: + 32 3 265 4734
http://www.antwerpmanagementschool.be/

Dorinela Munteanu  Dorinela.Munteanu@ams.ac.be

Antverpen kauppakorkeakoulu pyrkii olemaan 'täyden palvelun kumppani' ja sen ensisijanen tavoite on auttaa nykyisiä ja tulevia johtajia toteuttamaan heidän koulutuksen ja kehityksen tarpeita yksitysessä , julkisessa ja ei-kauppallisessa sektorissa. Etusijalla on optimaalinen laadunvalvonta, vuorovaikkuteinen työprosessi pienien ryhmien kanssa, tutkimusperusteisen tiedon ja 'parhaiden mahdollisuuksien' korostaminen, kansainvälinen ajatelutapa ja jatkuva ohjelmien sopeuttaminen liikeyhteisön vaatimuksiin.

Kotimaassa ja ulkomailla järjestämän koulutuksen lisäksi Antwerpin kauppakorkeakoulu osallistuu myös soveltavaan tutkimukseen. Tutkimuksen tulokset ovat inspiraation lähteenä kurssien järjestämiseen. Antwerpin kauppakorkeakoulu on saanut arvostetun AACSB-akreditoinnin.

International Certificate Conference e.V.

Kaiserstr. 39, 63065 Offenbach am Main, Germany
Tel: +49 234 9342 9492
www.icc-languages.eu

Robert Williams  rob.williams@icc-languages.eu

International Certificate Conference e.V. (ICC) kielten opiskelijoille, opettajille ja tutkijoille tarkoitettu kansainvälinen verkosto.

ICC saavuttaa tavoitteita seuraavan toiminnan kautta: politiikan avustaminen hallitusten välisellä tasolla;kansalliselimien, kuten aikuiskoulutusliitojen ja ministeriöiden, neuvojana tomiminen; opettajien kelpoisuustodistusten valimistaminen; kurssien, opetusmateriaalin ja muiden elinikäiseen oppimiseen liityvien asioiden laadun hallinta; kansainvälisesti rahoitettujen projektien käynnistäminen ja niihin osallistuminen; kansainvälisten ja paikallisten konferenssien järjestäminen; sopivien materiaalien jakaaminen internetissä. ICC on viime aikoina ansioitunut portfolion kehittämisessä DiLaPort, LinguaPeace, ELPBVI ja DeafPort.

Italy China Foundation

Palazzo Clerici - Via Clerici 5, 20121 MILANO, Italy
Tel: 02.72000000  Fax: 02.36561073
www.italychina.org

Francesca Bonati  bonati@italychina.org

Italy China Fundation keskittyy sen päätehtävään, poliitisen ja taloudellisen toiminnan kasvattamiseen Kiinan ja Italian välillä.

Yksi tärkeimmistä toiminnoista on kiinan kielen ja kulttuurin opettaminen kursseilla, näyttelyissä, konferensseissa ja kotona harjoittelemalla. Koulussamme järjestetään kiinan opettamismenetelmien kursseja kiinan kielen tutkintoa suorittaneille.

Soros International House

Konstitucijos ave 23A, 08105 Vilnius, Lithuania
Tel: +370 5 2724839  Fax: +370 5 2724839
www.sih.lt

Daiva Malinauskiene  daiva@sih.lt

Soros International House on vuonna 1993 perustettu ei-kaupallinen ogranisaatio. Se on International House World Organisation -järjestön jäsen, Liettuan aikuiskoulutusyhdistyksen jäsen, Vieraiden kielten opettajien koulutuskeskuksen jäsen sekä Liettuan opetusministeriön tunnustama organisaatio. Soros Internationa House on Shiller International yliopiston edustaja. Soros International House on IH World Organisation -järjestön tunnustettu opettajien koulutuskeskus sekä virallinen Cervantes instituutin espanjan tenttauskeskus sekä Pearsonin virallinen LTE englannin kielen testauskeskus.

Organisaatiolla on kokemusta monien kansainvälisten projektien tuottamisesta ja niihin osallistumisesta (Socrates, Grundtvig and Lingua, Leonardo da Vinci, Lifelong Learning Programme ja NordPlus). Organisaatiolla on myös laajaa kokemus aikuiskoulutuksesta, kansainvälisesta opiskelusta ja kansalaisaktiivisuudesta, opettajakoulutuksesta, kieliopetuksesta ja sen tukemisesta. Työntekijät ovat kokeneita opettajia ja hallintotukijoita.

EduActive

Witolda Pileckiego 104/149, 02-781 Warsaw, Poland
Tel: +48 668 429 785
www.eduactive.pl

Mateusz Czepielewski  mateusz.czepielewski@eduactive.pl

EduActive on erikoistunut uusimpien tieto- ja viestintätekniikan soveltamisessa koulutuksessa, erityisesti opiskelijoiden, koululaisten ja henkilökunnan opetuksen prosessissa. EduActive tekee yhteystyötä koulutusjärjestöjen (yliopistojen, ammattikoulutusjärjestöjen), liikeyrityksien (eri teollisuusalojen yhtiöiden ja yhdistysten) kanssa ottaen mukaan tietotekniikkaa ja mediaa (internet, televisio). Yritys on valmistunut suuren määrän tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia, jotka on tarkoitettu verkko-opiskeluun, mobiiliopiskeluun ja multimedise opiskeluun. EduActive sekä valmistaa solveltuvia ohjelmistoja, että kehittää sisältöä (myös oppimismateriaaleja).

EduActiven asiantuntijat ovat mukana kaikissa projektin kehittämisen ja tuottamisen vaiheissa: konseptin luomisesta järjestelmän käyttöönottoon ja ylläpitöön. EduActiven työntekijät ovat sekä tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoita että sisällön luojia, jotka tutkivat ja valmistelevat erikoisalan tiedon soveltamista opetussisältöön ja -materiaaleihin.