学生Obchodní čínština Zvolte lekci

Co funguje microlearning

jak se učit?
Založit si účet na www.chinese4.eu
 

学生

Vybrat kategorii „Obchodní čínština“

a kliknout na „vybrat téma“(například):

  • Na veletrhu
  • Vyhledávací schůzka

Vyberte téma přednášky z aktuálně dostupných témat pro studenta. Všechna další témata (která nejsou aktivní na začátku) budou k dispozici na základě zvládání učiva.

Pro každou lekci je třeba nastavit četnost doručování materiálů (ve dnech).

 

Zkontrolujte svou poštu!

Materiály budou zasílány na e-mailovou adresu uvedenou při registraci.

huŏchē zhàn
火车站
nádraží
piào
jízdenka
 
?
 

Po zaslání všech materiálů k danému tématu získá student přístup k celému vyučovacímu obsahu. Student se tam bude moci seznámit s celými rozhovory, slovní zásobou a bude moci vyřešit cvičení. Pouze správné vyřešení cvičení umožňuje studentovi přístup ke studijním předmětům, které nebyly aktivní na začátku.

Abyste dokončili celý obchodní modul, musíte mít kladné výsledky ve všech předmětech.

Přejeme vám úspěch.