Blogs // Juraj Hrdina

Čínština je jazyk budúcnosti

Blog language

Vedeli ste, že čínština je ľahšia ako slovenčina?

 

V čínštine, podobne ako v maďarčine, sa nerozlišuje mužský, ženský ani stredný rod. Minulosť či budúcnosť sa vyjadruje úplne jednoducho: pridaním času (včera, zajtra, o hodinu). Po pochopení základných znakov, sa začínajú znaky opakovať a nové sa učia omnoho rýchlejšie. Na rozdiel od slovenčiny, v ktorej je neskutočne veľa pravidiel a výnimiek, je v čínštine veľmi jednoduchá vetná skladba bez nepravidelností.

 

V čínštine na vás však čakajú 2 veľké výzvy.

 

Tóny

 

Číňania používajú slabiky, z ktorých skladajú slová. Keďže zo slabík možno vytvoriť menej slov ako ľubovolnou kombináciou písmen, museli sa Číňania nejako vynájsť a tak si vytvorili ešte viacej slabík. Tie sa však navzájom odlišujú tónom, v ktorom sú vyslovené. http://www.youtube.com/watch?v=MyX2IkvCYhI&feature=player_embedded

 

Znaky

 

Kedysi dávno boli čínske znaky obrázkami vecí, ktoré pomenúvali a teda omnoho lepšie vystihovali ich podstatu. Nebolo však pohodlné písať takýmto spôsobom, okrem iného aj pre jeho zdĺhavosť. Čínske znaky sa teda zjednodušovali, skracovali sa rôzne časti znakov až kým nadobudli dnešnú podobu. Tak napríklad tento znak 十 znamená 10, tento 囗 označuje ústa, toto 人 je človek a toto 火 znamená oheň. Nie je jedno ako znak napíšete, dôležité je poradie ťahov, ktoré je však logické a preto už po chvíli budete vedieť napísať akýkoľvek znak správnym spôsobom.

Latest comments

  • Ludvik Jelinek
    21.06.2013 14:30
    Děkuji za velmi důležitou informaci.