Kontakt

Mescomp Technologies S.A.

Aleje Jerozolimskie 47, 00-697 Warszawa, Poland
Tel: + 48 22 636 20 00  Fax: + 48 22 290 32 22
www.mescomp.pl

Małgorzata Jendryczka  malgorzata.jendryczka@mescomp.pl

Mescomp S.A. je dcérska spoločnosť kapitálovej skupiny Mescomp, bola založená v roku 1987 vo Varšave skupinou poľských inžinierov a manažérov. Firma podniká v oblasti informačných technológií a zdravotníckeho vybavenia, najprv ako Mescomp Telecom S.A., o od roku 2008 pokračuje v jej činnosti Mescomp Technologies S.A.

Základná činnosť firmy je založená na tvorivom projektovaní softvéru a hardvéru pre informačné systémy a telekomunikačné spoločnosti. Z časom, spoločnosť Mescomp začala vyrábať produkty pre informatické a telekomunikačné firmy – tieto produkty projektujeme, vyvíjame, dodávame, inštalujeme a udržiavame. V poslednom čase sa firma začala zameriavať na prvotriedne zdravotnícke vybavenie. Tieto podnikateľské aktivity realizuje spoločnosť Mesmed. Mescomp S.A. sa zamerala na dodávanie softvéru a služieb súvisiacich so softvérom, ktoré bol vyvíjaný spolu s partnermi z Nemecka, Francúzska a Ruska. Od roku 2006 sa Mescomp aktívne zúčastňuje na medzinárodných európskych projektoch, pre ktoré pripravuje softvér na učenie cudzích jazykov. Vďaka našim vedomostiam a skúsenostiam sme dokonalým partnerom tak pre implementačné a vývojové projekty, ako aj pre konzulting.

Antwerp Management School

Sint-Jacobsmarkt 9-13, 2000 Antwerp, Belgium
Tel: +32 3 265 47 50  Fax: + 32 3 265 4734
http://www.antwerpmanagementschool.be/

Dorinela Munteanu  Dorinela.Munteanu@ams.ac.be

Antwerp Management School ponúka pomoc aktuálnym a budúcim manažérom z súkromných firiem, z verejných inštitúcií ako aj z mimovládnych organizácií. Organizuje pre nich školenia zamerané na osobný a profesionálny rozvoj. Prioritou školy je optimálna kontrola kvality, vypracovanie interaktívnych metód pre prácu s malými skupinami, organizácia výskumného procesu založeného na vedomostiach a ""osvedčených postupoch"", a to z medzinárodnej perspektívy, rovnako neustále zdokonaľovanie programov pre čo najlepšie splnenie potrieb podnikateľského sektora.

Okrem organizovania školení doma aj v zahraničí sa Antwerp Management School zapája aj do aplikovaného výskumu. Ich výsledky predstavujú inšpirácie pre organizovanie školení. Antwerp Management School získala prestížne ocenenie AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business).

International Certificate Conference e.V.

Kaiserstr. 39, 63065 Offenbach am Main, Germany
Tel: +49 234 9342 9492
www.icc-languages.eu

Robert Williams  rob.williams@icc-languages.eu

The International Certificate Conference e.V je medzinárodná sieť do ktorej sú zapojený jazykoví lektori, vedci, odborníci a osoby, ktoré sa učia jazyky.

ICC e.V realizuje svoje ciele cez nasledujúce činnosti: prispievanie k formovaniu politiky na medzinárodnej úrovni; vykonávanie konzultačných funkcií pre domáce orgány, ako sú vzdelávacie organizácie a ministerstvá; udeľovanie certifikátov učiteľom a lektorom; spravovanie systémov zaručujúcich kvalitu školení, didaktických materiálov a iných produktov, ktoré sa používajú v programoch celoživotného vzdelávania a učenia jazykov; iniciovanie a spolupráca na realizácii medzinárodných projektov; organizovanie medzinárodných a regionálnych konferencií; šírenie materiálov na vlastnej webstránke.

Italy China Foundation

Palazzo Clerici - Via Clerici 5, 20121 MILANO, Italy
Tel: 02.72000000  Fax: 02.36561073
www.italychina.org

Francesca Bonati  bonati@italychina.org

Misia Italy China Foundation je podporovať politickú kultúru a ekonomické aktivity v taliansko-čínskych kontaktoch.

Hlavná činnosť inštitúcie sa sústredí okolo učenia čínštiny a propagovanie čínskej kultúry prostredníctvom jazykových kurzov a tiež organizovaním konferencií a výstav.

Soros International House

Konstitucijos ave 23A, 08105 Vilnius, Lithuania
Tel: +370 5 2724839  Fax: +370 5 2724839
www.sih.lt

Daiva Malinauskiene  daiva@sih.lt

Soros International House je organizácia založená v roku 1993. Soros je člen svetovej organizácie International House, Litovskej asociácie vzdelávania dospelých, Centra vzdelávania lektorov cudzích jazykov uznanej litovským ministerstvom školstva a vedy ako aj uznaným Inštitútom Cervantesa výskumným centrom učenia španielčiny a Pearsona – autorizovaného centra testov LTE v anglických jazykových verziách.

Vzdelávacie centrum Soros má bohaté skúsenosti s koordinovaním a s účasťou na medzinárodných projektoch (Socrates, Grundtvig and Lingua, Leonardo da Vinci, Lifelong Learning Programme i NordPlus). Má tiež skúsenosti so vzdelávaním dospelých, učení v medzinárodnom kontexte, občianskou aktivizáciou a organizovaním školení pre učiteľov a podporou administrácie.

EduActive

Witolda Pileckiego 104/149, 02-781 Warsaw, Poland
Tel: +48 668 429 785
www.eduactive.pl

Mateusz Czepielewski  mateusz.czepielewski@eduactive.pl

EduActive sa špecializuje na využívanie najnovších riešení ICT v oblasti vzdelávania, a konkrétne v procese formovania študentov, žiakov a zamestnancov. EduActive spoločne so vzdelávacími inštitúciami (univerzitami, inštitúciami odborného vzdelávania), biznisom (firmy,  združenia a komory z rôznych odvetví) ako aj informatickými a mediálnymi (webové portály, televízie). Firma má rad vlastných riešení v oblasti e-learningu, mobile-learningu ako aj s multimedia-learning. Firma sa tiež zaoberá vývojom vlastných IT riešení, zaoberá sa aj prípravou a vypracovaním obsahu, vrátane vzdelávacích materiálov.

Zamestnanci spoločnosti sa zúčastňujú všetkých etáp realizácie projektov: od tvorenia koncepcie, cez implementáciu až po údržbu systémov. Zamestnanci spoločnosti sú odborníci na IT technológie, ale tiež osoby, ktoré sa zaoberajú analýzami a spracovávaním obsahu pre vzdelávacie materiály.