Kinesiska ljud (Stavelser)

Inledning

Visste du att...
...det bara finns cirka 400 stavelser i kinesiskan? Det finns många enstaviga ord och ord som är en kombination av 2 eller flera stavelser.

Lektionens mål

Efter Lektion 1 ska du kunna:

 • burskilja grundljud i Mandarin-kinesiska;
 • urskilja grundtoner i Mandarin-kinesiska;
 • uttala stavelser i Mandarin-kinesiska som är nedskrivna i hanyu pinyin.

Stavelser

Om någon frågade dig, hur kinesiska låter, vad skulle du svara? Flera människor talar om kinesiskans "melodi" och "rytm". Till skillnad från europeiska språk finns det bara ett begränsat antal stavelser i kinesiskan - cirka 400. Varje stavelse består av ett "börjande ljud" (kallat för "initialt ljud") och ett "avslutande ljud" (som kallas för "finalt ljud"). Om du vet hur du ska uttala initiala och finala ljud, kan du i princip uttala alla kinesiska ljud. Så enkelt är det!

Det är viktigt att komma ihåg att "en stavelse" inte är synonymt med "ett ord". De flesta ord består av två stavelser. Det finns dock också enstaviga eller flerstaviga ord.

I den här kursen skrivs kinesiska tecken ofta ner med hjälp av det latinska alfabetet. Detta system kallas för hanyu pinyin. Det finns också andra sätt att skriva ner kinesiska men hanyu pinyin är det officiella systemet som gäller i Folkerepubliken Kina och är internationellt erkänt.

Här finns de ljud som förekommer inom kinesiskan. Du ska komma ihåg att de anges bara i en ungefärlig form.

Inte alla initiala ljud kan kombineras med alla finala ljud. Nedan finns en sammanställning av alla de möjliga kombinationerna:

http://en.wikipedia.org/wiki/Pinyin_table

http://www.quickmandarin.com/chinesepinyintable/

Uttal

Initiala ljud

 1. b-, m-, f-, d-, n-, l-, s-, ch-, sh-

Bry dig inte om initiala ljud. De är rätt lika svenska konsonanter.

 1. p-

Som på svenska "p", fast med märkbar utandning.

 1. t-

Som på svenska "t", fast med märkbar utandning.

 1. g-

Som på svenska"g", fast utan vibrerande stämband. Som ett svenskt "k", fast utan märkbar utandning. Jämför med "Skåne".

 1. k-

Som på svenska "k", fast med märkbar utandning. Jämför med "Stockholm".

 1. h-

stark och hörbar som i "hoppas".

Uttal

Finala ljud

 1. -a

Ett mjukt a-ljud, ungefär som i "pappa", "kanna", "katt".

 1. -o

Uttalas som svenskt "å" i ord som "gå", "håv", "lov".

 1. -e

Som svenskans mjuka e-ljud i ord som "hem", "vem", "rest".

 1. -ai

"ai" uttalas som den svenska bokstavskombinationen "aj", som i "kaj", "maj".

 1. -ei

S"ei" uttalas som den svenska bokstavskombinationen "ej" i "hej", "mig".

 1. -ao

"ou" uttalas som "ow"-ljudet i de engelska orden "go", "note", "row".

 1. -ou

"oa" uttalas som i det engelska ordet "load".

Uttal

Initiala ljud

 1. z-

Uttalas som den svenska bokstavskombinationen "ds". Jämför med "levnadsår".

 1. c-

uttalas som den svenska bokstavskombinationen "ts". Jämför med "Mats hår".

 1. zh-

Detta ljud låter ungefär som "drch". Tungan slås framåt från det tillbakahållna läget med svagt blåsljud. Liknar den svenska retroflexen i "mardröm" och det engelska uttalet av namnet "George".

 1. r-

Detta ljud liknar "sh". Tungan hålls i det tillbakahållna läget och skorrar. Finns i engelska ord som "Roger", "raw".

 1. j-

Uttalas som den svenska bokstavskombinationen "dj", med minimal utandning. Jämför med "adjunkt", "smedja". http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/e/ea/Difficult_Sounds.GIF

 1. q-

Motsvarar den svenska bokstavskombinationen "ttj". Uttalas som pinyin-ljudet "j", fast med märkbar utandning. Jämför med "attjo", "lattjo".

 1. x-

Motsvarar ett svenskt TJE-ljud. Jämför med "tjock", "kjol", "kött". Uttalas i vissa kinesiska dialekter som "s".

Uttal

Finala ljud

 1. -i

Som svenskt i-ljud, som i "bil", "sitta".

Uttal

Finala ljud

 1. -an

"an" uttalas ungefär som ett ensamt kinesiskt "a", men något mjukare. Närmast likt "an" som i "anna", "man".

 1. -en

S"en" uttalas som "än" i "män.

 1. -ang

More or less like “ung” in “stung”, but the vowel sound is longer.

 1. -eng

e" + "ng", alltså ett vokalljud som uttalas som det engelska ordet "thing".

 1. -ong

A “oo” in “book” joined with “ng” in “thing”.

 1. -u

Detta "o" låter som ett svenskt "o", i ord som "sol", "pol", "stol".

 1. -ua

uttalas som ett engelskt "w" följt av pinyins "a". Jämför med slutvokalerna i det italienska ordet "acqua".

 1. -uo

Uttalas som "wa" i engelska ord som "war" och "quark". Ungefär som "uåah", fast man hör nästan inte detta "a".

 1. -uai

Engelskt "w" + pinyins "ai". Jämför med det engelska ordet "why".

 1. -ui

Stavningen "uei" beskriver detta ljud bäst, men den stavningen används aldrig i praktiken. Jämför med engelska ord som "waiter" och "wage".

 1. -uan

uttalas som det engelska ordet "one".

 1. -uang

Engelskt "w" + pinyin-stavelsen "ang".

 1. -un

ett svenskt "o" som "sol" + ett "n"- ljud.

Förresten kan stavelserna –u, -ua, -uo, -uai, -uei, -uan, -uang förekomma självständiga. Sedan sätter man "w" i början: “wu”, “wa”, “wo”, “wai”, “wei”, “wan”, “wang”. "W" uttalas som "w" i det engelska ordet "what".

Det finns också ytterligare två stavelser: "wen" som uttalas som det engelska ordet "when" och "weng" som är ett "-eng" finalt tecken med ljudet "u" i början.

Uttal

Finala ljud

 1. -ia

Uttalas som den mjuka varianten av den svenska bokstavskombinationen "ja" i "Maja", "svaja".

 1. -ie

Som en kombination av svenskt "j" + kinesiskt "ê". Jämför med "genom", "bege", "regera".

 1. -iao

"Ja"-ljudet ur "Maja", "svaja följs här av ett engelskt "w".

 1. -iu

Uttalas som pinyins "y" + "ow"-ljudet i de engelska orden "go", "note", "row".

 1. -ian

stavelsen kan jämföras med slutljudet i "igen".

 1. -iang

Pinyins "y" + "ang".

 1. -in

Denna stavelse skulle på svenska skrivas som "jin" eller "gin". Jämför med "ogin".

 1. -ing

Vet du, varifrån namnet "ping pong" kommer? Lyssna till ljudet!

 1. -iong

Denna stavelse motsvarar pinyins "y" + "u" + "ng". Detta "o" låter som ett svenskt "o", i ord som "sol", "pol", "stol".

Forma munnen som om du skulle säga "u", men håll tungan som om du skulle säga "i". Uttalas som franskt "ü".

 1. -üe

Pinyin "ü" + "ê". Detta "e" skall alltså uttalas mer som ett svenskt "e" än som ett "ä".

 1. -üan

Pinyins "ü" + "an", fast här uttalas a:et som ett svenskt "ä", som i t.ex. "män", "händer".

 1. -ün

Pinyins "ü" + "n".

Stavelserna -ia, -ie, -iao, -iu, -ian, -iang, -in, -ing, -iong, -ü, -üe, -üan, -ün kan förekomma självständiga. Sedan sätter man "Y" i början och på detta sätt uppstår “yi”, “ya”, “ye”, “yao”, “you”, “yan”, “yang”, “yin”, “ying”, “yong”, “yu”, “yue”, yuan”, “yun”.

Betyg och kommentar om lektionen

genomsnittligt betyg för denna lektion: 7.7

Senaste kommentarer

 • Walter Navarro
  18.10.2021 03:39
  Sin sonido
 • Walter Navarro
  18.10.2021 03:12
  It´s good to add a sound example.
  Thanks!
 • Rafal Zazula
  25.01.2021 21:30
  no sound
 • Max Imperiali
  04.09.2020 15:19
  ok2
 • Magdalena Stefaniak
  14.07.2020 15:34
  Nie moge odtworzyć żadnego dźwięku
 • Magdalena Stefaniak
  14.07.2020 15:17
  I like it
 • Magdalena Stefaniak
  14.07.2020 15:16
  Nice
 • rui areias
  13.05.2020 13:40
  nice
 • Massimo Imperiali
  30.04.2020 20:32
  ok
 • Massimo Imperiali
  26.04.2020 15:35
  :)
 • Massimo Imperiali
  26.04.2020 15:29
  ?
 • Elena Caterina
  04.03.2020 09:56
  Se lo aprite con Explorer l'audio funziona
 • roberto satta
  08.01.2020 07:02
  Per l'audio è necessario Adobe Flash Player.
 • Aleksandra Niedzielska
  10.11.2019 16:20
  Nie rozumiem sensu opisywania jeśli nie ma dołączonego dźwięku do ćwuczenia wymowy?
 • Красимира Стоилова
  09.10.2019 13:10

  Your whole program without audio is pointless - cheating.
 • Красимира Стоилова
  09.10.2019 13:08
  Хей, нали към урока има аудио ?! Защо не се отваря ?!
 • Marcos Vinicius Parangole
  20.08.2019 15:03
  XieXie
 • Krzysztof Michalik
  09.07.2019 14:29
  Na razie bardzo przystępnie.
 • zhivka georgieva
  20.05.2019 20:46
  no audio
 • nicoletta tiraboschi
  27.03.2019 19:00
  Non c'è l'audio o sono io che non lo trovo?
  Grazie
 • Dragan Vukotić
  24.01.2019 03:37
  Precej podobno našemu slovenskemu jeziku,če dodamo malo iz znanja francoskega in nemškega.....smo tam.
 • Daniela Pugi
  11.01.2019 08:04
  It miss audio!
 • Miriam Soukupova
  07.12.2018 22:32
  No audio available!
 • tichaona maphosa
  12.11.2018 22:54
  very nice indeed1
 • JULIA SOCORRO LOPEZ
  26.10.2018 22:30
  para mi esta genial gracias
 • Yordan Cherkezov
  28.09.2018 16:33
  Yǒuqù de shēngyīn!
 • Yordan Cherkezov
  28.09.2018 16:32
  Wǒ shì bǎojiālìyǎ rén.
 • Fabrizio Benedetto Alessandro Di Zitti
  21.09.2018 09:31
  audio chiaro, chiare le spiegazioni, il suono è fondamentale. E' come una melodia...
 • Marc De Jonghe
  13.07.2018 09:15
  audio aangeraden
 • ΕΥΘΥΜΙΟΣ - ΡΑΦΑΗΛ ΑΓΓΕΛΗΣ
  01.05.2018 22:18
  Ενδιαφέρον!!!
 • Eva Dios
  31.03.2018 15:08
  A kiejtést össze lehetne hasonlítani a magyarral, a hehezetesek esetében a némettel.
 • Eva Dios
  31.03.2018 15:07
  A kiejtést össze lehetne hasonlítani a magyarral, a hehezetesek esetében a némettel.
 • Eben Nkrumah Amissah Fletcher
  19.02.2018 07:52
  i'm greatful
 • Katarzyna Chabior
  20.10.2017 13:36
  Czy ktoś miał problem z dźwiękiem?? Niestety u mnie nic nie słychać
 • Maria Fernanda Tavella
  13.10.2017 15:51
  buona e chiara
 • SUSANNA SERRELI
  05.10.2017 12:52
  abbastanza esauriete
 • Paolo Pasquini
  01.10.2017 07:26
  Molto promettente
 • levente schepisi
  10.07.2017 11:35
  Un buon punto di inizio!
 • Paolo Vittorio FRIGERIO
  12.06.2017 17:21
  Buon inizio, vediamo come continua
 • Edson Monteiro
  18.05.2017 06:28
  Muito obrigado, Valeu mesmo
 • shabbir lone
  01.04.2017 12:29
  ok
 • Asif Muhammad
  06.03.2017 06:10
  Nice but have to put audio also
 • Ramadan Shaban
  11.02.2017 05:19
  Grazie
 • Ramadan Shaban
  11.02.2017 05:18
  Grazie
 • Aleksandra Kmin
  26.01.2017 02:12
  trudne ale uczę się dalej
 • GIOVANNI MEGLIOLI
  24.01.2017 08:16
  Grazie
 • Châu Tân
  11.01.2017 09:55
  Thanks so much
 • richard asiku
  19.12.2016 04:11
  Thanks
 • richard asiku
  19.12.2016 04:02
  Thanks
 • Светослав Петков
  18.12.2016 22:44
  Също като на Български
 • NANA GVASALIA
  17.12.2016 16:20
  perfect. thanks
 • Mendall Rogers
  23.10.2016 14:55
  GREAT! Thank you!
 • Sting Schmalz
  19.10.2016 17:26
  ist ok
 • Simone Stoppa
  19.10.2016 16:33
  Auguri a tutti XD !
 • Pietro Luigi Riillo
  29.06.2016 13:46
  Si può cominciare...
 • francesco prisco
  27.05.2016 00:38
  buon inizio!! :)
 • francesco prisco
  27.05.2016 00:21
  buon inizio!! :)
 • Alexandru Popescu
  15.04.2016 21:37
  Foarte bine!
 • Alexandru Popescu
  15.04.2016 16:32
  Pronunțare clara, plăcută, distincta.
 • Maria-Magdalena Doichita
  09.04.2016 18:23
  Foarte instructiv!
 • Dennis Ritter
  31.03.2016 13:39
  Es könnten ein paar mehr Übungen zu den Tönen sein, allerdings gibt es dazu bei der BBC ein Spiel, das einen etwas größeren Umfang bietet http://www.bbc.co.uk/languages/chinese/games/tones.shtml

  Aber gerade die ersten beiden Seiten dieser Einheit sind klasse! Insbesondere der Verweis auf die schwierigen Töne bei Wikipedia!
 • Paweł P.
  01.03.2016 17:01
  Nawet nie jest takie trudne :)
 • sylwia michalska
  08.12.2015 14:54
  to jest jak polska wymowa jedynie te u z kropkami u gory to niemieckie u umlaut
 • erika vergerio
  20.10.2015 21:59
  finalmente ho capito i toni!!
 • matteo cherubini
  13.09.2015 19:57
  Perfetta molto chiara!
 • Raphaela Miranda
  11.09.2015 22:50
  Lição ótima e de fácil entendimento! Parabéns pelo bom trabalho.

  P.S: Algumas tabelas de fonemas estão sem o áudio
 • sviriniuc tatiana
  03.08.2015 11:38
  la inceput e binisor
 • maria paola ricci
  31.07.2015 15:04
  La sezione è ben spiegata e piuttosto chiara.
 • giovanna bedino
  24.04.2015 16:12
  La parte più complicata è individuare il tono, non è spiegato bene nella pronuncia, comunque è interessante, anche se no semplice. Grazie!!
 • tomasz Pawłowski
  05.04.2015 16:24
  Łatwe
 • Mila Papucci
  17.03.2015 23:06
  alcune spiegazioni sui suoni non corrispondono molto alla pronuncia parlata
 • giovanni taormina
  13.03.2015 17:20
  Pura intuizione
 • giovanni taormina
  13.03.2015 17:17
  FACILE DA CAPIRE
 • Enrico Rossini
  13.03.2015 17:00
  pratico e preciso
 • Agnieszka Mazur
  11.03.2015 12:22
  Inspiracja motywacja jest! szukalam tak dobrego narzedzia! od podstaw! rewelacja!
  dziekuje chinese4u! 1 lekcja - super!
 • Андреа Пандулис
  30.12.2014 22:19
  Поздравления за чудесното начинание!
 • Davide Montorsi
  27.11.2014 12:13
  Semplice da seguire ma alcuni tasti per la riproduzione dei suoni non funzionano, soprattutto nella pronuncia delle finali.
 • Rebekah Hellwig
  05.11.2014 04:56
  For the most part, this lesson was very inspiring. Although I like to study from a notebook, and some of the pronunciation examples were very unclear and hard to say correctly without a listening example. Like take for instance the example of the syllable un-. You said that the pronunciation of this was like the oo in book followed by and n, when in reality it would better be described as the oo from good followed by an n.
 • mahima jain
  01.11.2014 04:44
  Hey im not able to hear sounds..can anyone help me.
 • Květuše Belanová
  03.10.2014 12:44
  Yo pienso qué bueno.
 • Piotr Filipowicz
  02.10.2014 21:47
  Szkoda, że tłumacz tłumaczył większość opisu znaków bez większego zrozumienia. Stąd duża ilość odniesień do języka angielskiego - który ze swojej natury jest mocno odmienny od chińskiego. O wiele bardziej dla polskiego studenta byłyby przydatne odniesienia do języka polskiego w którym duża ilość głosek chińskich występuje w sposób naturalny.
 • Aleksandra Kmin
  26.07.2014 20:00
  trudno jest powiedzieć głośno dzwięk na wdechu- ale próbuję
 • Ondřej Hrušák
  09.06.2014 00:04
  most accented characters are missing
 • Christian Pecher
  21.05.2014 22:00
  guess question 9 is wrong pronunciation or text, should be shi instead of chi, right??
 • paolo gorli
  13.05.2014 13:00
  occorre un buon orecchio musicale per le differenze! Molto esercizio!
 • Katarzyna Wnętrzak
  19.04.2014 15:32
  w przypadku złej odpowiedzi na teście, można pokazać dobra odpowiedź
 • Grace Sumidanu
  18.03.2014 21:32
  Bardzo pomocne i szczegółowe.
 • Leszek Ostrowski
  27.02.2014 22:13
  Bardzo pomocna jest wymowa dla początkującego.
 • Giuseppe Coco
  17.02.2014 12:41
  molto utile per iniziare
 • ari saarinen
  25.01.2014 18:59
  Some tones not included (samsung galaxy tablet)
 • Dragoslav Milekic
  24.01.2014 15:30
  I can't hear some sounds, are they removed or what? (Не могу чути неке звукове, јесу ли склоњени или шта се дешава?)
 • Andrea Ferrante
  04.12.2013 13:47
  Ultimato il test sarebbe utile conoscere la risposta esatta ed avere la possibilità di ascoltare tutti i suoni ed i toni. In ogni caso davvero utile.
 • silviu bordun
  26.11.2013 16:28
  Nu e atat de greu
 • Sarmite Eglite
  03.11.2013 11:32
  Very good for starters
 • Iwona Zych
  08.06.2013 22:53
  Bardzo miła lekcja. Jednk przydałyby się przykłady słów w języku chińskim, które obrazowałyby wyraźniej wymowę poszczególnych sylab.
 • Jolanta Frac
  29.05.2013 07:43
  Podoba mi sie,robie postepy.
 • Jolanta Frac
  29.05.2013 07:34
  Bardzo pomocne wiadomosci w poczatkowej fazie nauki.
 • Esztora Petőfi
  16.05.2013 12:59
  Jó a hangzás.
 • Vaclav Vrana
  14.05.2013 10:19
  Toto je velmi dobře prezentované.
 • Blanka Slavik
  14.05.2013 08:28
  Príjemné zvuky.
 • Donata Cazacu
  13.05.2013 08:37
  Este uşor de înţeles.
 • Андрей Врабчев
  10.05.2013 12:07
  Интересно и полезно
 • Marta Malinowska
  09.05.2013 14:00
  The information are presented in the interesting way.
 • Elżbieta Kowalczyk
  21.04.2013 09:28
  przydatne będą przykładowe krótkie wyrazy pokazujące wymowę danego dźwięku w przytoczonym słowie wyrazie
 • Joanna Domżalska
  08.02.2013 19:09
  some sound buttons dont work
 • Małgorzata Jendryczka
  30.12.2012 15:37
  There is no sound for "h"in the first table
 • Neo Celso
  01.12.2012 21:21
  I imagine myself as a child learning the basic sounds, getting the "feel" of the tones, from the mouth of my mother. I found the approach simple yet very effective. With more practice, repetitions, and imagination, I can profit a lot from this lesson. And, thanks a lot!

Kontextnavigeringsmeny

Produkter