Tryck

Chinese4EU- en plattform för samarbete med Kina

Denna webbplats är en produkt av projektet Chinese for Europeans. Dess syfte är att främja och skapa nya plattform som stöder utbyte inom kultur-och affärsliv mellan EU och Kina, genom att förbereda gratis material för att lära sig kinesiska finns som är tillgängligt i 23 officiella EU-språk samt att skapa plattform för utbyte av information mellan användare.

Material och verktyg till att lära sig kinesiska har delats in i fyra tematiska moduler (med avseende på målgrupper):

  • Barn
  • Studerande
  • Affärsmän
  • Turister

Webbplatsen ger möjlighet till:

  • Språkinlärning med e-inlärningsmetoder, micro lärande och mobilt lärande;
  • Erfarenhetsutbyte mellan företagare, studerande och turister;
  • Att skaffa kunskap om kinesisk kultur, affärsliv, seder och bruk och språk;
  • Deltagande i en gratis kurs i kinesiska när som helst och var som helst och med hjälp av olika medier.

Tillgång till produkter och projektets resultat är gratis. Projekt Chinese4.eu är riktar sig till de européer som vill börja sitt äventyr med kinesiska och Kina. Projektet riktar sig även till dem som är intresserade av samarbete med kinesiska företag. Projektpartnerns är: Antwerpe Management School (Belgien), Mescomp Technologies (Polen), Soros International House (Litauen), The International Certificate Conference e.V (Tyskland), Fondazione Italia Cina (Italien) och EduActive (Polen).