Project

Chinees voor Europeanen

Het project "Chinese for Europeans" kwam uit de wens om bilaterale contacten tussen Europa (Europese Unie) en China te vergemakkelijken. Zoals aangegeven door Eurostat, ieder jaar stijgt de invoer en uitvoer tussen de twee partners. Een gestaag groeiend aantal studenten en toeristen brengt een bezoek aan China. Het project is een antwoord op de behoefte van educatief leerstof in verband met het leren van de Chinese taal in de vorm van geprofileerde opleidingen voor zakenmensen, toeristen, studenten en kinderen.

Het resultaat van het project zijn vijf onderwijsmodules op A1 niveau (conform het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen), die beschikbaar zijn in 23 officiële EU-talen.

Doel van het project "Chinese for Europeans" is: de gebruikers uit de EU vertrouwd te maken met Chinese taal en cultuur, ongeacht hun leeftijd (9-99 + jaar). Het project kan kennis van taal en cultuur verhogen. Een van de projectdoelen is om het levenslang leren (gedurende het hele leven) te bevorderen en de interculturele dialoog te steunen. Dit alles werd bereikt door middel van innovatieve methoden en de ICT / IT instrumenten (bv. het onderwijzen met het gebruik van mobiele telefoons, micro-learning, enz.) in het proces van leren op afstand (online).

De specifieke doelstellingen van het project zijn: het leveren van gratis en toegankelijk educatief materiaal voor de Europeanen die naar China willen gaan voor persoonlijke, professionele, educatieve en toeristische doelstellingen. Ons project moet bidragen bij het ​​leggen van contacten tussen de burgers van EU-lidstaten en Chinese immigranten, de prikkel te vorhogen voor de Europeanen om Chinees te leren, en tot het overwinnen van moeilijkheden in verband met het leren.

Over China

Op dit moment is China de op een na grootste handelspartner van Europa. Gegevens van Eurostat wijzen dat de handel tussen de twee partners groeit van jaar tot jaar. Volgens de EU-document "China. Het strategisch document 2007-2013" de bilaterale betrekkingen zullen gestag groeien en omvatten steeds meer nieuwe gebieden van activiteit. Naast de zakelijke contacten, zal ook het aantal projecten groeien met betrekking tot het onderwijs en cultuur. Daarom is het zo belangrijk om de burgers van de EU vertrouwd te maken met de Chinese taal, Chinese cultuur en hun manier van denken.

Volgens verschillende bronnen, waaronder uitgegeven door de Chinese autoriteiten , ongeveer 25-40 miljoen mensen over de hele wereld leert Chinees en hun aantal groeit gestag. Men moet rekening mee houden dat statistieken bevatten ook de personen van Chinese afkomst die buiten het land leven, en zelfs de nationale minderheden in China. Echter, de meeste Europeanen beschouwen de Chinese taal als zeer moeilijk en niet eens proberen om het te. Om de samenwerking tussen de EU en China te bevorderen, de Europese Commissie heeft het programma Opleidingsuitwisseling van Managers uit EU en China (EU-China Managers Exchange and Training Programme, METP) gefinanciert, die werd een groot succes. Echter, moet worden opgemerkt dat slechts een derde van aangemerke Europese studenten is in deze tijd naar China vertroken.

Voor een European het Chinees lijkt misschien erg moeilijk vanwege de grote verschil van de Europese talen. De mensen worde ontmoedigt door de vaak complexe systeem van Chinese tekens, tonaliteit, moeilijke uitspraak, etc. Een andere belangrijke factor is de beschikbaarheid van taalcursussen. Een potentiële luisteraar wordt vaak op de traditionele cursussen ontmoedigt door het gebrek aan fondsen, tijd en motivatie. Een andere barrière is het gebrek aan lesmateriaal en methodiek om het leren aan te passen aan de leeftijd en behoeften van gebruikers.