学生Ċiniż għalik IL-ħoss

Il-ħoss taċ-Ċiniż (Is-sillabi)

Fatti tal-ftuħ

Kont taf li...
.... Li hemm biss madwar 400 sillabi fiċ-ċiniż u ħafna minnhom huma monosillabi jew taħlita ta 2 jew iktar min dawn is-sillabi?

l-Għanijiet ta' din l-lezzjoni

Wara l-ewwel (1) lezzjoni, int tkun:

 • tista tagħraf il-ħsejjes ewlenin taċ-Ċiniż Mandarin;
 • tkun tista tagħraf it-ton taċ-Ċiniż Mandarin;
 • tkun tista tipronunzja is-sillabi taċ-Ċiniż Mandarin, miktub hanyu pinyin.

Is-sillabi

Jekk xi ħadd isaqsik iċ-Ċiniż kif jinstema, int xi tgħidlu? Fil-fatt, ħafna nies jgħidu li fih ċertu melodija u ritmu. Dan għaliex il-ħoss taċ-Ċiniż fil-fatt huwa poġġut fi gruppi żgħar - imsejħa sillabi. Kontra ta' lingwi Ewropej hemm numru żgħir ta sillabi fiċ-Ċiniż - madwar 400 (erba mija). Kull sillaba fiha ħoss ' tal-bidu' (imsejjaħ tal-bidu 'initial') u ta l-aħħar ('final') imsejaħ 'the final' (tal-aħħar). Dan iffiser li jekk li jekk tkun taf taqra (tipronunzja) 'l-initials' u 'il-finals, tkun taf kif tipronunzja ftit mhux ħażin mil-ħsejjes Ċiniżi - faċli daqshekk!

Ħaġa importanti li trid tkun taf hija li "sillaba" m'hiex l-istess bħal "kelma". Ħafna kliem jikonsistu (magħmulin) minn żewġ sillabi, għalkemm hemm kliem li jikonsistu f'waħda jew iktar minn żewġ sillabi.

F'dan il-kors, il-kliem huma ta' sikwit miktuba b-ittri bil-Latin. Hija sistema msejħa 'hanyu pinyin - hija mod fost ħafna kif tisma il-ħoss taċ-Ċiniż billi tuża l-alfabet Latin. Pinyin hija s-sistema uffiċjali f'PRC ( Ir-Republika ta-Poplu taċ-Ċina) u hija magħrufa internazzjonalment.

Dawn huma il-ħsejjes tal-lingwa Ċiniza. Jekk jogħġbok innota li bl-Ingliż huma bejn wieħed u ieħor viċin.

Trid tkun taf aktar? Mhux 'l-initials' kollha jistgħu jkunu imħalta mal-'finals'. Hawn tabbella bis-sillabi kollha possibli:

http://en.wikipedia.org/wiki/Pinyin_table

http://www.quickmandarin.com/chinesepinyintable/

Pronunzja

Kliem tal-bidu

 1. b-, m-, f-, d-, n-, l-, s-, ch-, sh-

Tinkwetgħax dwar dawn l-initials. Huma pronunzjati ftit aktar jew inqas bħal dawk bħalhom Ingliżi.

 1. p-

Jixbaħ fl-ingliż "p" meta tagħmel il-ħoss ta' 'p' trid tonfoq il-barra.

 1. t-

Jixbaħ fl-ingliż "t" trid tonfoq il-barra.

 1. g-

Jixbaħ fl-ingliż "g" bħal "god".

 1. k-

Jixbaħ fl-ingliż "k" trid tonfoq il-barra.

 1. h-

Xebħ ma "wh" bħal "who".

Pronunzja

Kliem Finali

 1. -a

Hija dejjem għanda il-kwalita ta' “au” fil-kelma “laugh” ( imma hija ħarira miftuħa), qatt "a" fil-kelma "man".

 1. -o

Xebħ ma "o" bħal "more".

 1. -e

Xebħ ma "er" bħal "hers".

 1. -ai

Xebħ ma "i" bħal "like".

 1. -ei

Xebħ ma "a" bħal "make".

 1. -ao

Xebħ ma "ou" bħal "loud".

 1. -ou

Xebħ ma "oa" bħal "load".

Pronunzja

Kliem tal-bidu

 1. z-

Xebħ ma "ds" bħal "kids".

 1. c-

Xebħ ma "ts" bħal "kits".

 1. zh-

Xebħ ma "j" bħal "jug".

 1. r-

Għaqda bejn "r" Amerikana ( bħal fil-kelma "rug") u "s"( bħal fil-kelma "measure" ).

 1. j-

Bħal l-ittra Ingliża "j" fil-kelma "jeep", imma iktar b'ton ratba. Prova għid l-ittra ingliża "d", kkumbinat mal-ittra "s", kif wkoll ma "ee". http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/e/ea/Difficult_Sounds.GIF

 1. q-

Xebħ ma "j", imma b'mod aspirat.

 1. x-

Xebħ ma "s" bħal "see".

Pronunzja

Kliem Finali

 1. -i

Xebħ ma "ee" fil-kelma "see", b'eccezzjoni wara z, c,s, zh, ch, sh, r: wara dawn l-innizjali, biex tġhid -i, kemm tghid l-ewwel parti u ttawalha - tirrizulta bil-ħoss mixtieq. Jew, jekk inti familjari mar-russu, tixbaħ hafna il-ħoss “ы”.

Pronunzja

Kliem Finali

 1. -an

Bejn wieħed u ieħor, bhal "un" fil-kelma "fun", imma il-ħoss tal-vokali huwa itwal.

 1. -en

Xebħ ma "en" bħal "men".

 1. -ang

Bejn wieħed u ieħor, bhal "ung" fil-kelma "stung", imma il-ħoss tal-vokali huwa itwal.

 1. -eng

Għaqqad il-ħoss Ċiniz ta "e", ma' "ng" fil-kelma "thing".

 1. -ong

Bhal "oo" fil-kelma "book", maqgħuda ma' "ng", fil-kelma "thing".

 1. -u

Xebħ ma "oo" bħal "book".

 1. -ua

Xebħ ma "wha" bħal "what".

 1. -uo

Il-ħoss "oo", bħal fil-kelma "book", segwit bil-ħoss "o" fil-kelma "log".

 1. -uai

Tixbaħ lill "why".

 1. -ui

Tixbaħ lill "way".

 1. -uan

Tixbaħ lill "one".

 1. -uang

Tixbaħ lill "one", imma b'ħoss ta' "ng" fl-aħħar.

 1. -un

Il-ħoss "oo", bħal fil-kelma "book", segwit bl-ittra "n".

Wkoll, –u, -ua, -uo, -uai, -uei, -uan, -uang jistgħu jkunu sillabi waħidhom. Imbgħad jkunu miktuba bl-ittra "w" fil-bidu: “wu”, “wa”, “wo”, “wai”, “wei”, “wan”, “wang”. Il-ħoss huwa l-istess.

Hemm wkoll zewġ sillabi oħra: "wen", li tinħass bħal "when", kif wkoll "weng", li bażikament hija il "eng " fl-aħħar, bil-ħoss ta "u", li jinsab fil-bidu.

Pronunzja

Kliem Finali

 1. -ia

Xebħ ma "ya" bħal "yahoo".

 1. -ie

Xebħ ma "yeah".

 1. -iao

"ao" finali mal hoss "y" quddiem.

 1. -iu

Xebħ ma "yo".

 1. -ian

Xebħ ma "yen".

 1. -iang

Xebħ ma "ang" fl-aħħar, mal-ħoss ta "y" fil-bidu.

 1. -in

Xebħ ma "in" f' "pin".

 1. -ing

Taf il-kelma "ping pong" ? Mela, qtajt il-ħoss!

 1. -iong

Xebħ ma "ong" fl-aħħar, mal-ħoss ta "y" fil-bidu.

Prova poġġi xuftejk fil-pożizzjoni tal-ittra Ċiniża "u", imbghad b'ilsienek fil-pożizzjoni tal-ittra Ċiniża "i". Jew ftakar fil-hoss Franċiż “ü”, li tixbaha.

 1. -üe

Il-ħoss “ü”, segwita mill-ħoss "e".

 1. -üan

Il-ħoss “ü”, segwita mill-ħoss "en".

 1. -ün

Il-ħoss “ü”, segwita mill-ħoss artab "n".

i, -ia, -ie, -iao, -iu, -ian, -iang, -in, -ing, -iong, -ü, -üe, -üan, -ün jistgħu jkunu sillabi waħedhom. Huma miktuba bl-ittra "y", fil-bidu, bħal : “yi”, “ya”, “ye”, “yao”, “you”, “yan”, “yang”, “yin”, “ying”, “yong”, “yu”, “yue”, yuan”, “yun”.

Fisser u ikkumenta dwar din il-lezzjoni

evalwazjoni bejn wieħed u ieħor ta' din il-lezzjoni: 7.7

l-aħħar kummenti

 • Dragan Vukotić
  24.01.2019 03:37
  Precej podobno našemu slovenskemu jeziku,če dodamo malo iz znanja francoskega in nemškega.....smo tam.
 • Daniela Pugi
  11.01.2019 08:04
  It miss audio!
 • Miriam Soukupova
  07.12.2018 22:32
  No audio available!
 • tichaona maphosa
  12.11.2018 22:54
  very nice indeed1
 • JULIA SOCORRO LOPEZ
  26.10.2018 22:30
  para mi esta genial gracias
 • Yordan Cherkezov
  28.09.2018 16:33
  Yǒuqù de shēngyīn!
 • Yordan Cherkezov
  28.09.2018 16:32
  Wǒ shì bǎojiālìyǎ rén.
 • Fabrizio Benedetto Alessandro Di Zitti
  21.09.2018 09:31
  audio chiaro, chiare le spiegazioni, il suono è fondamentale. E' come una melodia...
 • Marc De Jonghe
  13.07.2018 09:15
  audio aangeraden
 • ΕΥΘΥΜΙΟΣ - ΡΑΦΑΗΛ ΑΓΓΕΛΗΣ
  01.05.2018 22:18
  Ενδιαφέρον!!!
 • Eva Dios
  31.03.2018 15:08
  A kiejtést össze lehetne hasonlítani a magyarral, a hehezetesek esetében a némettel.
 • Eva Dios
  31.03.2018 15:07
  A kiejtést össze lehetne hasonlítani a magyarral, a hehezetesek esetében a némettel.
 • Eben Nkrumah Amissah Fletcher
  19.02.2018 07:52
  i'm greatful
 • Katarzyna Chabior
  20.10.2017 13:36
  Czy ktoś miał problem z dźwiękiem?? Niestety u mnie nic nie słychać
 • Maria Fernanda Tavella
  13.10.2017 15:51
  buona e chiara
 • SUSANNA SERRELI
  05.10.2017 12:52
  abbastanza esauriete
 • Paolo Pasquini
  01.10.2017 07:26
  Molto promettente
 • levente schepisi
  10.07.2017 11:35
  Un buon punto di inizio!
 • Paolo Vittorio FRIGERIO
  12.06.2017 17:21
  Buon inizio, vediamo come continua
 • Edson Monteiro
  18.05.2017 06:28
  Muito obrigado, Valeu mesmo
 • shabbir lone
  01.04.2017 12:29
  ok
 • Asif Muhammad
  06.03.2017 06:10
  Nice but have to put audio also
 • Ramadan Shaban
  11.02.2017 05:19
  Grazie
 • Ramadan Shaban
  11.02.2017 05:18
  Grazie
 • Aleksandra Kmin
  26.01.2017 02:12
  trudne ale uczę się dalej
 • GIOVANNI MEGLIOLI
  24.01.2017 08:16
  Grazie
 • Châu Tân
  11.01.2017 09:55
  Thanks so much
 • richard asiku
  19.12.2016 04:11
  Thanks
 • richard asiku
  19.12.2016 04:02
  Thanks
 • Светослав Петков
  18.12.2016 22:44
  Също като на Български
 • NANA GVASALIA
  17.12.2016 16:20
  perfect. thanks
 • Mendall Rogers
  23.10.2016 14:55
  GREAT! Thank you!
 • Sting Schmalz
  19.10.2016 17:26
  ist ok
 • Simone Stoppa
  19.10.2016 16:33
  Auguri a tutti XD !
 • Pietro Luigi Riillo
  29.06.2016 13:46
  Si può cominciare...
 • francesco prisco
  27.05.2016 00:38
  buon inizio!! :)
 • francesco prisco
  27.05.2016 00:21
  buon inizio!! :)
 • Alexandru Popescu
  15.04.2016 21:37
  Foarte bine!
 • Alexandru Popescu
  15.04.2016 16:32
  Pronunțare clara, plăcută, distincta.
 • Maria-Magdalena Doichita
  09.04.2016 18:23
  Foarte instructiv!
 • Dennis Ritter
  31.03.2016 13:39
  Es könnten ein paar mehr Übungen zu den Tönen sein, allerdings gibt es dazu bei der BBC ein Spiel, das einen etwas größeren Umfang bietet http://www.bbc.co.uk/languages/chinese/games/tones.shtml

  Aber gerade die ersten beiden Seiten dieser Einheit sind klasse! Insbesondere der Verweis auf die schwierigen Töne bei Wikipedia!
 • Paweł P.
  01.03.2016 17:01
  Nawet nie jest takie trudne :)
 • sylwia michalska
  08.12.2015 14:54
  to jest jak polska wymowa jedynie te u z kropkami u gory to niemieckie u umlaut
 • erika vergerio
  20.10.2015 21:59
  finalmente ho capito i toni!!
 • matteo cherubini
  13.09.2015 19:57
  Perfetta molto chiara!
 • Raphaela Miranda
  11.09.2015 22:50
  Lição ótima e de fácil entendimento! Parabéns pelo bom trabalho.

  P.S: Algumas tabelas de fonemas estão sem o áudio
 • sviriniuc tatiana
  03.08.2015 11:38
  la inceput e binisor
 • maria paola ricci
  31.07.2015 15:04
  La sezione è ben spiegata e piuttosto chiara.
 • giovanna bedino
  24.04.2015 16:12
  La parte più complicata è individuare il tono, non è spiegato bene nella pronuncia, comunque è interessante, anche se no semplice. Grazie!!
 • tomasz Pawłowski
  05.04.2015 16:24
  Łatwe
 • Mila Papucci
  17.03.2015 23:06
  alcune spiegazioni sui suoni non corrispondono molto alla pronuncia parlata
 • giovanni taormina
  13.03.2015 17:20
  Pura intuizione
 • giovanni taormina
  13.03.2015 17:17
  FACILE DA CAPIRE
 • Enrico Rossini
  13.03.2015 17:00
  pratico e preciso
 • Agnieszka Mazur
  11.03.2015 12:22
  Inspiracja motywacja jest! szukalam tak dobrego narzedzia! od podstaw! rewelacja!
  dziekuje chinese4u! 1 lekcja - super!
 • Андреа Пандулис
  30.12.2014 22:19
  Поздравления за чудесното начинание!
 • Davide Montorsi
  27.11.2014 12:13
  Semplice da seguire ma alcuni tasti per la riproduzione dei suoni non funzionano, soprattutto nella pronuncia delle finali.
 • Rebekah Hellwig
  05.11.2014 04:56
  For the most part, this lesson was very inspiring. Although I like to study from a notebook, and some of the pronunciation examples were very unclear and hard to say correctly without a listening example. Like take for instance the example of the syllable un-. You said that the pronunciation of this was like the oo in book followed by and n, when in reality it would better be described as the oo from good followed by an n.
 • mahima jain
  01.11.2014 04:44
  Hey im not able to hear sounds..can anyone help me.
 • Květuše Belanová
  03.10.2014 12:44
  Yo pienso qué bueno.
 • Piotr Filipowicz
  02.10.2014 21:47
  Szkoda, że tłumacz tłumaczył większość opisu znaków bez większego zrozumienia. Stąd duża ilość odniesień do języka angielskiego - który ze swojej natury jest mocno odmienny od chińskiego. O wiele bardziej dla polskiego studenta byłyby przydatne odniesienia do języka polskiego w którym duża ilość głosek chińskich występuje w sposób naturalny.
 • Aleksandra Kmin
  26.07.2014 20:00
  trudno jest powiedzieć głośno dzwięk na wdechu- ale próbuję
 • Ondřej Hrušák
  09.06.2014 00:04
  most accented characters are missing
 • Christian Pecher
  21.05.2014 22:00
  guess question 9 is wrong pronunciation or text, should be shi instead of chi, right??
 • paolo gorli
  13.05.2014 13:00
  occorre un buon orecchio musicale per le differenze! Molto esercizio!
 • Katarzyna Wnętrzak
  19.04.2014 15:32
  w przypadku złej odpowiedzi na teście, można pokazać dobra odpowiedź
 • Grace Sumidanu
  18.03.2014 21:32
  Bardzo pomocne i szczegółowe.
 • Leszek Ostrowski
  27.02.2014 22:13
  Bardzo pomocna jest wymowa dla początkującego.
 • Giuseppe Coco
  17.02.2014 12:41
  molto utile per iniziare
 • ari saarinen
  25.01.2014 18:59
  Some tones not included (samsung galaxy tablet)
 • Dragoslav Milekic
  24.01.2014 15:30
  I can't hear some sounds, are they removed or what? (Не могу чути неке звукове, јесу ли склоњени или шта се дешава?)
 • Andrea Ferrante
  04.12.2013 13:47
  Ultimato il test sarebbe utile conoscere la risposta esatta ed avere la possibilità di ascoltare tutti i suoni ed i toni. In ogni caso davvero utile.
 • silviu bordun
  26.11.2013 16:28
  Nu e atat de greu
 • Sarmite Eglite
  03.11.2013 11:32
  Very good for starters
 • Iwona Zych
  08.06.2013 22:53
  Bardzo miła lekcja. Jednk przydałyby się przykłady słów w języku chińskim, które obrazowałyby wyraźniej wymowę poszczególnych sylab.
 • Jolanta Frac
  29.05.2013 07:43
  Podoba mi sie,robie postepy.
 • Jolanta Frac
  29.05.2013 07:34
  Bardzo pomocne wiadomosci w poczatkowej fazie nauki.
 • Esztora Petőfi
  16.05.2013 12:59
  Jó a hangzás.
 • Vaclav Vrana
  14.05.2013 10:19
  Toto je velmi dobře prezentované.
 • Blanka Slavik
  14.05.2013 08:28
  Príjemné zvuky.
 • Donata Cazacu
  13.05.2013 08:37
  Este uşor de înţeles.
 • Андрей Врабчев
  10.05.2013 12:07
  Интересно и полезно
 • Marta Malinowska
  09.05.2013 14:00
  The information are presented in the interesting way.
 • Elżbieta Kowalczyk
  21.04.2013 09:28
  przydatne będą przykładowe krótkie wyrazy pokazujące wymowę danego dźwięku w przytoczonym słowie wyrazie
 • Joanna Domżalska
  08.02.2013 19:09
  some sound buttons dont work
 • Małgorzata Jendryczka
  30.12.2012 15:37
  There is no sound for "h"in the first table
 • Neo Celso
  01.12.2012 21:21
  I imagine myself as a child learning the basic sounds, getting the "feel" of the tones, from the mouth of my mother. I found the approach simple yet very effective. With more practice, repetitions, and imagination, I can profit a lot from this lesson. And, thanks a lot!

Agħżel kors

Prodotti