Blaganna: Polski

Małgosia Jendryczka / Biznes made in China

Teanga blag

Polska jest największym partnerem gospodarczym Chin w Europie Środkowej. Jesteśmy liderem współpracy gospodarczej w imporcie jak i w obrotach.