Projekti

Kiina eurooppalaisille

Hanke Kiina eurooppalaisille tyydyttää tarvetta, joka johtuu EU:n ja Kiinan välisistä suhteista. Eurostatin mukaan tuonnin ja viennin määrä näiden kahden kumppanin välillä kasvaa. Myös vierailevien opiskelojoiden ja turistien lukumäärä kasvaa systemaattisesti. Hanke vastaa suoraan kasvavaan, kiinan kieltä koskevien oppimismateriaalien tarpeeseen ja on jaettu yrittäjille, turisteille, opiskelijoille ja lapsille tarkoitettuihin kursseihin kohderyhmien mukaan.

Hanke on jaettu viiteen moduuliin, jotka sisältävät A1 tason (Eurooppalasen viitekehyksen mukaan) materiaalia, ja on käännetty 23:lle viralliselle EU:n kielelle.

Kiina eurooppalaisille -hankkeen tarkoituksena on tuoda Kiinan kieltä ja kulttuuria lähemmäksi eri-ikäsille kaikkien EU-maiden edustajille. Hanke tukee elinikäisen oppimisen ideaa ja kulttuurienvälistä keskustelua käyttämällä innovatiivisia tieto- ja informaatiotekniikan menetelmiä ja työkaluja elinikäisen oppimisen alalla. Tämä lähestymistapa kehittää ehdottomasti käyttäjien ja projektin kielellisiä ja kulttuurisia kompetensseja.

Hankkeen erikoisena tavoitteena on maksuttomuus ja helposti saatavan oppimismateriaalin järjestäminen eurooppalaisille, jotka matkustavat Kiinaan henkilökohtaisella tai ammattilaisella tarkoituksella, opiskelemaan tai pelkästään turistina. Toinen hankkeen tavoite on tehostaa eurooppalaisten oppimisen motivaatiota ja kykyä vastata kiinan opiskelun asettamaan haasteeseen, sekä helpottaa yhteydenpitoa EU-maiden kansalaisten ja kiinalaisten maahanmuuttajien välillä.

Kiinasta

Tällä hetkellä Kiina on toiseksi isoin EU:n liikekumppani. Eurostatin julakasema tilasto osoittaa, että kaupankäynnin vaihto kahden kumppanin välillä kasvaa joka vuosi. Virallisen "China. Strategy Paper 2007-2013" -asiakirjan mukaan kahdenvälliset suhteet kehittyvät lähivuosina ja lisäksi mukaan tulee uusia toiminta-alueita. Liiketoiminnan sopimuksia lukuun ottamatta, yhteisten projektien määrä kultuurin ja koulutuken aloilla kasvaa. Tämän vuoksi on tärkeä tutustuttaa EU-kansalaisia kiinan kieleen, kultuuriin ja ajattelutapaan.

Eri lähteistä, Kiinan viranomaiset mukaan lukien, selviä, että noin 25-40 miljoona ihmistä koko maailmassa opiskelee kiinaa vieraana kielenä ja tämä luku kasvaa nopeasti. Kuitenkin nämä tilastot sisältävät ulkomailla asuvia syntyperäisiä kiinalaisia ja jopa Kiinassa asuvia vähemmistön edustajia. Monien eurooppalaisten mielestä kiina on erittäin vaikea kieli eivätkä he edes uskalla aloittaa se oppimista. Euroopan komission rahoittaman EU:n ja Kiinan välisen liikejohdon koulutusohjelman (METP) aikana vain kolmas osa eurooppalaisista opiskelijoista oli lähetetty Kiinaan.

EU:n kansalaiset taitavat pitää kiinaa vaikeasti opittavana kielenä siksi, että se poikkeaa huomattavasti heidän äidinkielistään. Monimutkainen merkkijärjestelmä, tonaalisuus, vaikea lausumistapa, yms. on johtanut siihen, että kiinan opiskelua miettineet eurooppalaiset luoppuvat tästä ajatuksesta. Toinen tärkeä tekijä on kurssien saatavuus. Varojen tai ajan puute estää potentiaalisia opiskelijoita osallistumisesta periteisille kursseille. Lopuksi, opetusmenetelmät on sopeutettava opiskelijaryhmien ikään ja tarpeisiin sopiviksi.