Blogs // Marian Farkas

Čínsky jazyk a kultúra na Slovensku

Blog language


Slovenskí priaznivci čínskej kultúry sa pod záštitou Slovensko-čínskej obchodnej komory SINACO rozhodli podeliť so širokou verejnosťou o svoje znalosti z oblasti čínskej medicíny, kaligrafie, tradičných bojových umení a etiky. Program bol zameraný na mladú generáciu podnikateľov a budúcich diplomatov. Vysoká návštevnosť trojhodinového podujatia potvrdila rast záujmu slovenskej verejnosti o spoznávanie čínskych reálií a kultúry.

Program sa začal predstavením činnosti Slovensko-čínskej obchodnej komory SINACO (ďalej SCCOC-SINACO). Jej viceprezident pán Marián Farkaš v krátkosti predstavil históriu obchodnej komory a načrtol najvhodnejšie stratégie pre budúcich podnikateľov smerujúcich svojimi aktivitami na čínsky trh. Vo svojom príhovore ocenil spoluprácu a pomoc čínskych partnerov pri šírení dobrého mena Slovenska v zahraničí a pri riešení komplikovaných obchodných prípadov.

 

Na záver odovzdal ocenenia čestným hosťom podujatia: obchodnému radcovi veľvyslanectva Čínskej ľudovej republiky na Slovensku, pánovi Wang Jinsong za dlhoročnú pomoc pri posilňovaní slovensko-čínskych obchodných vzťahov a  pánovi Louisovi Lee, čínskemu autorovi knihy o Slovensku, za šírenie dobrého mena našej krajiny v zahraničí.

 

Svoje zručnosti predviedli lektori a študenti tradičných bojových umení zo Školy čínskeho Wushu v Bratislave. Po nich sa prítomní oboznámili s postupmi tradičnej čínskej medicíny a pod vedením lektoriek Slovenskej a českej asociácie ČUNG JÜAN ČCHI – KUNG, pani Zuzany Stehlíkovej a Andrei Vlčkovej mali možnosť vyskúšať niektoré zo základných techník tohto sedemtisícročného systému osobnostného a duševného rozvoja, založeného na práci s ľudskou energiou.

 

O bližšie zoznámenie sa s čínskym jazykom, kaligrafiou a tradičnými hrami sa postaral lektor čínskeho jazyka SCCOC SINACO, Juraj Hrdina.

 

Počas podujatia si prítomní mohli priebežne dopĺňať svoje vedomosti pri pracovných stánkoch jednotlivých účastníkov. K dobrej nálade prispela i ochutnávka špecialít čínskej kuchyne. A to, že sa podujatie zúčastneným naozaj páčilo potvrdzuje  fakt, že z vyše dvesto prítomných väčšina vyjadrila túžbu prísť aj o rok.

 

http://www.sinaco.eu/index.php/o-cine/cina-v-mediach/659-cinsky-novy-rok-2013.html

Latest comments

  • Ludvik Jelinek
    21.06.2013 14:32
    Líbí se mi tvůj blog.