Kontakt

Mescomp Technologies S.A.

Aleje Jerozolimskie 47, 00-697 Warszawa, Poland
Tel: + 48 22 636 20 00  Fax: + 48 22 290 32 22
www.mescomp.pl

Małgorzata Jendryczka  malgorzata.jendryczka@mescomp.pl

Mescomp SA, Mescomp Group'i emaettevõte asutati aastal 1987 Varssavis noorte poola inseneride ja juhtide grupi poolt. Mescomp Telecom SA ja alates aastast 2008 Mescomp Technologies SA on seotud arvutitehnoloogia, telekommunikatsiooni ja meditsiinivarustuse alase tegevusega.

Firma arendamine põhines tarkvara ja riistvara loovas disainis informatsioonisüsteemide ja telekommunikatsiooni firmade jaoks. Hiljem võeti kasutusele kaubamärk Mescomp ning arvutitööstuse ja telekommunikatsiooni jaoks loodi, toodeti, toimetati kohale, paigaldati ja hooldati mitmeid tooteid. Hiljuti lisati firma tegevusaladele kõrgtehnoloogiline meditsiinivarustus - seda tegevust viiakse läbi kaubamärgi Mesmed all. Firma on olnud ka väga edukas tarkvara tarnimise ja tarkvaraga seotud teenustes, mida arendati koos saksa, prantsuse ja vene partneritega. Alates aastast 2006 on Mescomp olnud aktiivne rahvusvahelistes euroopa projektides, keskendudes keeleõppe projektide tarkvaraga poolele. Meie teadmised ja kogemused teevad meist suurepärase partneri nii projektide teostamises, tootmises kui ka nõustamises.

Antwerp Management School

Sint-Jacobsmarkt 9-13, 2000 Antwerp, Belgium
Tel: +32 3 265 47 50  Fax: + 32 3 265 4734
http://www.antwerpmanagementschool.be/

Dorinela Munteanu  Dorinela.Munteanu@ams.ac.be

Antwerp Management School'i soovib olla 'täisteenust pakkuv partner'. Kooli peaeesmärk on aidata praeguseid ja tulevasi juhate era-, avalikus- ja mittetulundussektoris, viies läbi nende koolitust ja täites nende arenguvajadused. Prioriteediks on optimaalne kvaliteedikontroll, interaktiivne protsess väikestes gruppides töötades, rõhk teaduspõhistel teadmistel ja 'parimatel tavadel', rahvusvaheline perspektiiv ja pidev programmide kohandamine äriühiskonna nõuete järgi.

Peale koolituste korraldamise kodus ja välismaal, on Antwerp Management School seotud ka rakendusuuringutega. Teadustööde tulemused on inspiratsiooniks kursuste koostamisel. Antwerp Management School on auhinnatud Association to Advance Collegiate Schools of Business' (AACSB) poolt prestiižse AACSB märgiga.

International Certificate Conference e.V.

Kaiserstr. 39, 63065 Offenbach am Main, Germany
Tel: +49 234 9342 9492
www.icc-languages.eu

Robert Williams  rob.williams@icc-languages.eu

The International Certificate Conference e.V. On rahvusvaheline võrgustik keeleõppijatele, õpetajatele ja uurimistööde tegijatele.

The International Certificate Conference e.V. Saavutab oma eesmärgid läbi järgnevate tegevuste: toetades hariduspoliitika kujundamist valitsusvahelisel tasemel; käitudes siseriiklike asutuste nõustajatena (näiteks täiskasvanute hariduse ühingud ja ministeeriumid); hallates õpetajate sertifitseerimissüsteeme; hallates kvaliteeditagamissüsteeme kursuste, õpppematerjalide ja teisi toodete osas, mis on seotud eluaegse õppimise ja keeltega; algatades projekte ja tehes koostööd rahvusvaheliselt rahastatud projektides; rahvusvahelisi ja kohalikke konverentse korraldades; sobilikke materjale oma veebisaidil levitades;  International Certificate Conference e.V. on viimastel aastatel kogunud teadmisi Europassi portfeli osas (DiLaPort, LinguaPeace, ELPBVI and DeafPort).

Italy China Foundation

Palazzo Clerici - Via Clerici 5, 20121 MILANO, Italy
Tel: 02.72000000  Fax: 02.36561073
www.italychina.org

Francesca Bonati  bonati@italychina.org

Itaalia-Hiina fond keskendub kultuuri-alaste, poliitiliste ja majanduslike suhete edendamisele Hiina ja Itaalia vahel.

Üks kõige olulisemaid tegevusi puudutab hiina keele ja kultuuri õpetamist keelekursustel, firma-siseselt, näitustel ja konverentsidel. Meie Kool võõrustab kursust "õpetamismetoodikad hiina keele jaoks" hiina keelt õppinute jaoks.

Soros International House

Konstitucijos ave 23A, 08105 Vilnius, Lithuania
Tel: +370 5 2724839  Fax: +370 5 2724839
www.sih.lt

Daiva Malinauskiene  daiva@sih.lt

Soros International House on mittetulundusettevõte, mis loodi aastal 1993. Kool on International House World Organisation'i liige, Leedu Täiskasvanute Hariduse Ühingu liige, Võõrkeelteõpetajate koolituskeskus ning on tunnustatud Leedu Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Soros International House on Schilleri Rahvusvahelis Ülikooli esindaja. Soros International House on IH World Organisation'i poolt kinnitatud Õpetajate Koolituskeskus ja ka Instituto Cervantes tunnustatud hispaania keele eksamikeskus ning Pearson'i autoriseeritud LTE testide keskus.

Projekti partneritel on kogemusi mitmete rahvusvaheliste projektide algatamisel ja osalemisel (Socrates, Grundtvig ja Lingua, Leonardo da Vinci, Lifelong Learning Programme ja NordPlus). Partneritel on ka kogemus täiskasvanuhariduse, õpetajakoolituse, keele õpetamises ja propageerimise vallas. Kogu meeskond koosneb kogenud õpetajatest ja administratiivtöötajatest.

EduActive

Witolda Pileckiego 104/149, 02-781 Warsaw, Poland
Tel: +48 668 429 785
www.eduactive.pl

Mateusz Czepielewski  mateusz.czepielewski@eduactive.pl

EduActive spetsialiseerub viimaste ICT lahenduste kasutamisele hariduses, eriti üliõpilaste, õpilaste ja personali õppeprotsessis. EduActive teeb koostööd haridusasutustega (ülikoolidega, kutseõppeasutustega), ettevõtetega (firmade ja ühingutega erinevates tööstusharudes, jne) informatsiooni, tehnoloogia ja meediaga (veebisaidid, portaalid ja televisioon). Firma on valmistanud suurel hulgal kohandatud ICT lahendusi e-õppeks, mobiilseks õppimiseks ja multimeedia -põhiseks õppeks. EduActive tegeleb nii eritarkvara lahenduste ettevalmistamise kui ka sisu ette valmistamise ja arendusega (kaasa arvatud õppematerjal).

EduActive eksperdid on seotud kõikide projekti arendamise ja funktsioneerimise astmetega: ideet süsteemi rakendamise ja hoolduseni. EduActive töötajad on nii ICT spetsialistid ja ka sisuloojad, kes analüüsivad , valmistavad ette ja kohandavad teatud kitsama valdkonna teadmisi õppematerjaliks.