Projekt

Hiina keel eurooplastele

Projekt "Hiina keel eurooplastele" käsitleb vajadusi, mis on tekkinud kahepoolse suhtlemise tagajärjel Euroopa Liidu ja Hiina vahel. Eurostat'i kohaselt suureneb iga aastaga eksport ja import nende kahe partneri vahel. Hiinat külastavate Euroopa õpilaste ja turistide arv kasvab süstemaatiliselt. Projekt vastab otseselt suurenevale vajadusele Hiina keelt puudutavate õppematerjalide osas pakkudes profileeritud ja sihtgruppidele orienteeritud kursuseid ettevõtjatele, turistidele, õpilastele ja lastele.

Projekti tulemuseks on viis moodulit, mis sisaldavad materjale A1 taseme jaoks (vastavalt Euroopa keeleõppe raamdokumendi tasemetesüsteemile) ja need on tõlgitud 23-e ametlikku Euroopa Liidu keelde.

Projekti "Hiina keel eurooplastele" eesmärgiks on hiina keel ja kultuur toomine erinevate vanusegruppide esindajateni kõigis Euroopa Liidu Liikmesriikides. Projekt propageerib elukestva õppimise ideed ja kultuuridevahelist dialoogi, rakendades innovatiivset ICT/IT metoodikat ja ICT/IT tööriistu elukestva õppimise alal. Selline lähenemine parandab projekti tulemuste kasutajate keelelist ja kultuuridevahelist pädevust.

Projekti konkreetsed eesmärgid: Tasuta ja kergesti ligipääsetava õppmaterjali tagamine eurooplastele, kes reisivad Hiinasse turistidena, isiklikel, ametlikel või hariduslikel põhjustel. Projekti teine eesmärk on suurendada eurooplaste motivatsiooni ja õppevõimekust, võimaldamaks neil hakkama saada hiina keele õppimise väljakutsega, samuti hõlbustamaks suhteid Euroopa Liidu kodanike ja Hiina immigrantide vahel.

Hiina kohta

Hetkel on Hiina Euroopa Liidu teine suurim äripartner. Eurostati poolt tagatud statistika näitab, et kaubanduse vahetus nende kahe osapoole vahel suureneb iga aasta. Ametliku Euroopa dokumendi "Hiina Strateegia Paber 2007-2013" kohaselt areneb kahepoolne suhe järgnevatel aastatel ja katab uusi tegevusalasid. Välja arvatud ärikontaktid, kasvab ka ühisprojektide arv hariduse ja kultuuri alal. Seega on väga tähtis tutvustada EL kodanikke hiina keele, kultuuri ja mõtlemisviisiga.

Mitmed allikad, ka Hiina võimuorganid, hindavad, et umbes 25-40 miljonit inimest üle maailma õpivad hiina keelt võõrkeelena ja see number kasvab kiirelt. Kuid see statistika sisaldab Hiina päritolu inimesi, kes elavad välismaal ja vähemusgruppide esindajaid, kes elavad Hiinas. Enamus eurooplasi peavad hiina keelt siiski väga raskeks keeleks ja isegi ei hakka õppima. Euroopa komisjoni poolt rahastatud EU-China Managers Exchange and Training Program (METP)raames suudeti saata ainult 1/3 võimalikust Euroopa õppurite arvust Hiinasse.

Hiina keel võib tunduda EL kodanikele raskestiõpitavana, sest see erineb oluliselt nende emakeelest. Eurooplasi, kes kaaluvad hiina keele õppimist, heidutab tihti märkide keeruline süsteem, tonaalsus, raske hääldus jne. Teine tähtis faktor on kursuste ligipääsetavus. Raha või vaba aja puudumine takistab tihti potensiaalsete õpilaste osalemist traditsioonilistel kursustel. Lõpuks, õpetamise metoodikat peab muutma vastavalt vanusele ja erinevate õpigruppide erivajadustele.