Projekt

Kinesisk for europæere

Projektet "Kinesisk for europæere" er en konsekvens af de behov som er opstået på grund af de mange relationer mellem EU og Kina. I henhold til Eurostat stiger mængden af importerede og eksporterede varer hvert år. Antallet af europæiske studerende og turister som besøger Kina stiger også systematisk. Projektet er et direkte svar på det stigende behov for undervisningsmateriale til kinesisk, i form af profilerede kurser til gruppeundervisning rettet mod forskellige grupper, så som professionelle, turister, studerende og børn.

Projektet har resulteret i fem moduler med materiale på niveau A1 (i henhold til den fælles europæiske sprogdefinition), og det er tilgængeligt på 23 officielle EU-sprog.

Projektet "kinesisk for europæere" har som mål at bringe det kinesiske sprog og kultur tættere på repræsentanter for forskellige aldersgrupper fra alle EU's medlemsstater. Projektet støtter ideen om livslang læring og den intellektuelle dialog ved implementering af innovative ICT/ IT metoder og ICT/ IT værktøjer indenfor Livslang læring. Denne tilgangsvinkel vil utvivlsomt forbedre de lingvistiske og intellektuelle kompetencer i projektet og blandt dets brugere.

Særlige mål for projektet er: At levere gratis og let tilgængelige undervisningsmaterialer for europæere som rejser til Kina som turister eller af personlige, professionelle eller uddannelsesmæssige årsager. Andre mål for projektet er at forøge europæernes motivation og indlæringskapacitet, og sætte dem i stand til at leve op til den udfordring det er at lære kinesisk, men også at gøre det lettere for europæere at pleje kontakter med kinesiske immigranter.

Om Kina

Kina er for øjeblikket den næstvigtigste handelspartner for EU. Eurostats statistikker viser at volumen i samhandel vokser år for år. I henhold til det officielle EU-dokument "Kinastrategier 2007-2013" vi de bilaterale relationer udvikles i de kommende år og også dække nye aktivitetsområder. Bortset fra forretningskontakter vil antallet af generelle projekter indenfor uddannelse og kultur også vokse. Det er derfor meget vigtigt at EU borgere bliver bekendt med kinesisk sprog, kultur og tænkemåde.

Forskellige kilder - herunder de kinesiske myndigheder - anslår at 25-40 millioner mennesker verden over lærer kinesisk som fremmedsprog, og dette tal stiger hurtigt. Disse statistikker inkluderer imidlertid personer med kinesisk baggrund som lever i udlandet, og også etniske minoriteter som bor i Kina. De fleste europæere opfatter stadigt kinesisk som et ekstremt svært sprog, og prøver end ikke at lære det. Indenfor rammerne af det af Europakomissionen støttede EU-Kina lederudvekslings- og træningsprogram (METP) var det kun en tredjedel af det totale antal mulige studerende der blev sendt til Kina.

Kinesisk kan af EU-borgere opfattes som svært at lære, fordi det er væsensforskelligt fra deres modersmål. Europæere som overvejer at lære kinesisk mister ofte modet på grund af det komplekse tegnsystem, tonerne, en vanskelig udtale osv. En anden vigtig faktor er adgangen til kurser. Manglen på finansiering eller fritid forhindrer ofte potentielle kursister i at deltage i traditionelle kurser. Endeligt må metoderne til sprogindlæring tilpasses alder og specifikke behov hos de forskellige grupper af kursister.