Китайските звуци (Срички)

Факт

Знаехте ли, че...
...има само около 400 символа в китайския език и повечето думи са едносрични или комбинация от 2 или повече срички?

Цели на урока

След урок 1 ще можете да:

 • различавате основните звучи в книжовния китайски език
 • различавате тоновете в книжовния китайски език;
 • произнасяте срички на книжовен китайски, написани с hanyu pinyin.

Срички

Ако някой ви попита как звучи китайският език какво ще отговорите? Всъщност, много хора ще споменат неговата мелодичност и ритмичност. Това е защото китайските звуци са, в действителност, подредени в малки групи, наричани срички. За разлика от европейските езици, китайският има по-малък и лимитиран избор от възможни срички - около 400. Всяка сричка се състои от начален звук и финален звук. Това означава, че ако знаете как да произнесете началните и финални звуци знаете и как да произнесете почти всички китайски срички - толкова е просто!

Важно е да знаете, че сричката не винаги е дума. Много думи се състоят от две срички, въпреки че има думи съставени от една сричка или повече от две срички.

В този курс, думите много често ще са написани с латински букви. Това е система, наречена hanyu pinyin- една от няколкото, представящи китайските символи, използвайки латиснката азбука. Рinyin е официалната система в Република Китай и е международно призната.

Това са китайските звуци. Забележете, че дадените еквиваленти са само приблизителни.

Не всеки начален звук може да бъде комбиниран с всеки финален. Това е таблица с всички възможни срички:

http://en.wikipedia.org/wiki/Pinyin_table

http://www.quickmandarin.com/chinesepinyintable/

произношение

Начални звуци

 1. b-, m-, f-, d-, n-, l-, s-, ch-, sh-

Не се притеснявайте много за началните звуци. Те се произнасят малко или повече като техните еквиваленти.

 1. p-

Подобно на българското "п", придихателен звук - когато го произнасяте издишвате въздуха. ("р" на английски).

 1. t-

Подобно на българското "т", придихателен звук. (“t” на английски).

 1. g-

Подобно на българското "г" в "гъба". (“g” в “god”).

 1. k-

Подобно на българското "к", придихателен звук.

 1. h-

Подобно на българското "х" в "хотел". (“wh” в “who").

произношение

Финални звуци

 1. -a

Подобно на българското "а" в "дума". (“au” в “laugh”).

 1. -o

Подобно набългарското "о", но малко по-удължено. (“o” в “more”).

 1. -e

Подобно на "ър", но малко по-удължено. (“er” в “hers”).

 1. -ai

Подобно на "ай" в "майка". (“i” в ”like”).

 1. -ei

Подобно на "ей" в "пейка". (“a” в “make”).

 1. -ao

Подобно на "ау" в "пауза". (“ou” в “loud”).

 1. -ou

Подобно на "оу" в "клоун". (“oa” в “load”).

произношение

Начални звуци

 1. z-

Подобно на "ц" в "пица". (“ds” в “kids”).

 1. c-

Подобно на "тс" в "петстишие". (“ts” в “kits”).

 1. zh-

Подобно на "дж" в "джоб". (“j” в “jug”).

 1. r-

Подобно на "рж" в "морж". ( “r” в “rug” и “s” в “measure”).

 1. j-

Подобно на "дз" в "дзен". http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/e/ea/Difficult_Sounds.GIF

 1. q-

Подобно на "джей", придихателен звук. (“j”).

 1. x-

Подобно на "с" в "син". (“s” в “see”).

произношение

Финални звуци

 1. -i

Подобно на руското “ы” ("и").

произношение

Финални звуци

 1. -an

Подобно на "ан", но с удължена гласна. (“un” в “fun”).

 1. -en

Подобно на "ен" в "черен". (“en” в “men”).

 1. -ang

Подобно на "анг" в "ранг", но с удължена гласна. (“ung” в “stung”).

 1. -eng

Съчетание от китайското "е" и "нг".

 1. -ong

Съчетание на удължено "у" и "нг". (“oo” в “book” + “ng” в “thing”).

 1. -u

Подобно на "у", но удължено. (“oo” в “book”).

 1. -ua

Подобно на "уа". (“wha” в “what”).

 1. -uo

Удължено "у" последвано от "о".

 1. -uai

Подобно на "уай". (“why”).

 1. -ui

Подобно на "уей". (“way”).

 1. -uan

Подобно на "уан". (“one”).

 1. -uang

Подобно на "уанг".

 1. -un

Съчетание от удължено "у" и "н".

Между другото, -у, -уа, -уо, -уай, -уей, -уан, -уанг ( –u, -ua, -uo, -uai, -uei, -uan, -uang ) могат също така да бъдат самостоятелни срички. Изписват се с "w” в началото: “wu”, “wa”, “wo”, “wai”, “wei”, “wan”, “wang”. Произношението е същото.

Има още две срички: "уен" (“wen” в “when”) и "уенг" (“u” + "“-eng”).

произношение

Финални звуци

 1. -ia

Подобно на "я" в "ягода". (“ya” в “yahoo”).

 1. -ie

Подобно на "йеа". (“yeah”).

 1. -iao

Подобно на "йао". (“y” + “ao”)

 1. -iu

Подобно на "йо". (“yo”).

 1. -ian

Подобно на "йен". (“yen”).

 1. -iang

Подобно на "янг". (“y” + “ang”).

 1. -in

Подобно на "ин" в "винт". (“in” в “pin”).

 1. -ing

Знаете ли думата "пинг понг" (“ping pong”)? Тогава разбрахте звука!

 1. -iong

Подобно на "йонг". (“y” + “ong”).

Поставете устните в позиция за китайско “u” (бг "у") и езика в позиция за китайско “i” (бг "и"). Или ако знаете френския звук “ü” - той е подобен.

 1. -üe

Звукът “ü” последван от “e”.

 1. -üan

Звукът “ü” последван от “eн” (“en”).

 1. -ün

Звукът “ü” последван от меко “н” (“n”).

Звуците -и, -я, -йе, -йао, -ю, -ян, -янг, -ин, -инг, -йонг, -ü, -üe, -üan, -ün (i, -ia, -ie, -iao, -iu, -ian, -iang, -in, -ing, -iong, -ü, -üe, -üan, -ün) могат също да представляват единични срички. Изписват се с “y” в началото: “yi”, “ya”, “ye”, “yao”, “you”, “yan”, “yang”, “yin”, “ying”, “yong”, “yu”, “yue”, yuan”, “yun”.

Оценете и коментирайте този урок

cредна оценка за този урок: 7.7

Последен коментар

 • Walter Navarro
  18.10.2021 03:39
  Sin sonido
 • Walter Navarro
  18.10.2021 03:12
  It´s good to add a sound example.
  Thanks!
 • Rafal Zazula
  25.01.2021 21:30
  no sound
 • Max Imperiali
  04.09.2020 15:19
  ok2
 • Magdalena Stefaniak
  14.07.2020 15:34
  Nie moge odtworzyć żadnego dźwięku
 • Magdalena Stefaniak
  14.07.2020 15:17
  I like it
 • Magdalena Stefaniak
  14.07.2020 15:16
  Nice
 • rui areias
  13.05.2020 13:40
  nice
 • Massimo Imperiali
  30.04.2020 20:32
  ok
 • Massimo Imperiali
  26.04.2020 15:35
  :)
 • Massimo Imperiali
  26.04.2020 15:29
  ?
 • Elena Caterina
  04.03.2020 09:56
  Se lo aprite con Explorer l'audio funziona
 • roberto satta
  08.01.2020 07:02
  Per l'audio è necessario Adobe Flash Player.
 • Aleksandra Niedzielska
  10.11.2019 16:20
  Nie rozumiem sensu opisywania jeśli nie ma dołączonego dźwięku do ćwuczenia wymowy?
 • Красимира Стоилова
  09.10.2019 13:10

  Your whole program without audio is pointless - cheating.
 • Красимира Стоилова
  09.10.2019 13:08
  Хей, нали към урока има аудио ?! Защо не се отваря ?!
 • Marcos Vinicius Parangole
  20.08.2019 15:03
  XieXie
 • Krzysztof Michalik
  09.07.2019 14:29
  Na razie bardzo przystępnie.
 • zhivka georgieva
  20.05.2019 20:46
  no audio
 • nicoletta tiraboschi
  27.03.2019 19:00
  Non c'è l'audio o sono io che non lo trovo?
  Grazie
 • Dragan Vukotić
  24.01.2019 03:37
  Precej podobno našemu slovenskemu jeziku,če dodamo malo iz znanja francoskega in nemškega.....smo tam.
 • Daniela Pugi
  11.01.2019 08:04
  It miss audio!
 • Miriam Soukupova
  07.12.2018 22:32
  No audio available!
 • tichaona maphosa
  12.11.2018 22:54
  very nice indeed1
 • JULIA SOCORRO LOPEZ
  26.10.2018 22:30
  para mi esta genial gracias
 • Yordan Cherkezov
  28.09.2018 16:33
  Yǒuqù de shēngyīn!
 • Yordan Cherkezov
  28.09.2018 16:32
  Wǒ shì bǎojiālìyǎ rén.
 • Fabrizio Benedetto Alessandro Di Zitti
  21.09.2018 09:31
  audio chiaro, chiare le spiegazioni, il suono è fondamentale. E' come una melodia...
 • Marc De Jonghe
  13.07.2018 09:15
  audio aangeraden
 • ΕΥΘΥΜΙΟΣ - ΡΑΦΑΗΛ ΑΓΓΕΛΗΣ
  01.05.2018 22:18
  Ενδιαφέρον!!!
 • Eva Dios
  31.03.2018 15:08
  A kiejtést össze lehetne hasonlítani a magyarral, a hehezetesek esetében a némettel.
 • Eva Dios
  31.03.2018 15:07
  A kiejtést össze lehetne hasonlítani a magyarral, a hehezetesek esetében a némettel.
 • Eben Nkrumah Amissah Fletcher
  19.02.2018 07:52
  i'm greatful
 • Katarzyna Chabior
  20.10.2017 13:36
  Czy ktoś miał problem z dźwiękiem?? Niestety u mnie nic nie słychać
 • Maria Fernanda Tavella
  13.10.2017 15:51
  buona e chiara
 • SUSANNA SERRELI
  05.10.2017 12:52
  abbastanza esauriete
 • Paolo Pasquini
  01.10.2017 07:26
  Molto promettente
 • levente schepisi
  10.07.2017 11:35
  Un buon punto di inizio!
 • Paolo Vittorio FRIGERIO
  12.06.2017 17:21
  Buon inizio, vediamo come continua
 • Edson Monteiro
  18.05.2017 06:28
  Muito obrigado, Valeu mesmo
 • shabbir lone
  01.04.2017 12:29
  ok
 • Asif Muhammad
  06.03.2017 06:10
  Nice but have to put audio also
 • Ramadan Shaban
  11.02.2017 05:19
  Grazie
 • Ramadan Shaban
  11.02.2017 05:18
  Grazie
 • Aleksandra Kmin
  26.01.2017 02:12
  trudne ale uczę się dalej
 • GIOVANNI MEGLIOLI
  24.01.2017 08:16
  Grazie
 • Châu Tân
  11.01.2017 09:55
  Thanks so much
 • richard asiku
  19.12.2016 04:11
  Thanks
 • richard asiku
  19.12.2016 04:02
  Thanks
 • Светослав Петков
  18.12.2016 22:44
  Също като на Български
 • NANA GVASALIA
  17.12.2016 16:20
  perfect. thanks
 • Mendall Rogers
  23.10.2016 14:55
  GREAT! Thank you!
 • Sting Schmalz
  19.10.2016 17:26
  ist ok
 • Simone Stoppa
  19.10.2016 16:33
  Auguri a tutti XD !
 • Pietro Luigi Riillo
  29.06.2016 13:46
  Si può cominciare...
 • francesco prisco
  27.05.2016 00:38
  buon inizio!! :)
 • francesco prisco
  27.05.2016 00:21
  buon inizio!! :)
 • Alexandru Popescu
  15.04.2016 21:37
  Foarte bine!
 • Alexandru Popescu
  15.04.2016 16:32
  Pronunțare clara, plăcută, distincta.
 • Maria-Magdalena Doichita
  09.04.2016 18:23
  Foarte instructiv!
 • Dennis Ritter
  31.03.2016 13:39
  Es könnten ein paar mehr Übungen zu den Tönen sein, allerdings gibt es dazu bei der BBC ein Spiel, das einen etwas größeren Umfang bietet http://www.bbc.co.uk/languages/chinese/games/tones.shtml

  Aber gerade die ersten beiden Seiten dieser Einheit sind klasse! Insbesondere der Verweis auf die schwierigen Töne bei Wikipedia!
 • Paweł P.
  01.03.2016 17:01
  Nawet nie jest takie trudne :)
 • sylwia michalska
  08.12.2015 14:54
  to jest jak polska wymowa jedynie te u z kropkami u gory to niemieckie u umlaut
 • erika vergerio
  20.10.2015 21:59
  finalmente ho capito i toni!!
 • matteo cherubini
  13.09.2015 19:57
  Perfetta molto chiara!
 • Raphaela Miranda
  11.09.2015 22:50
  Lição ótima e de fácil entendimento! Parabéns pelo bom trabalho.

  P.S: Algumas tabelas de fonemas estão sem o áudio
 • sviriniuc tatiana
  03.08.2015 11:38
  la inceput e binisor
 • maria paola ricci
  31.07.2015 15:04
  La sezione è ben spiegata e piuttosto chiara.
 • giovanna bedino
  24.04.2015 16:12
  La parte più complicata è individuare il tono, non è spiegato bene nella pronuncia, comunque è interessante, anche se no semplice. Grazie!!
 • tomasz Pawłowski
  05.04.2015 16:24
  Łatwe
 • Mila Papucci
  17.03.2015 23:06
  alcune spiegazioni sui suoni non corrispondono molto alla pronuncia parlata
 • giovanni taormina
  13.03.2015 17:20
  Pura intuizione
 • giovanni taormina
  13.03.2015 17:17
  FACILE DA CAPIRE
 • Enrico Rossini
  13.03.2015 17:00
  pratico e preciso
 • Agnieszka Mazur
  11.03.2015 12:22
  Inspiracja motywacja jest! szukalam tak dobrego narzedzia! od podstaw! rewelacja!
  dziekuje chinese4u! 1 lekcja - super!
 • Андреа Пандулис
  30.12.2014 22:19
  Поздравления за чудесното начинание!
 • Davide Montorsi
  27.11.2014 12:13
  Semplice da seguire ma alcuni tasti per la riproduzione dei suoni non funzionano, soprattutto nella pronuncia delle finali.
 • Rebekah Hellwig
  05.11.2014 04:56
  For the most part, this lesson was very inspiring. Although I like to study from a notebook, and some of the pronunciation examples were very unclear and hard to say correctly without a listening example. Like take for instance the example of the syllable un-. You said that the pronunciation of this was like the oo in book followed by and n, when in reality it would better be described as the oo from good followed by an n.
 • mahima jain
  01.11.2014 04:44
  Hey im not able to hear sounds..can anyone help me.
 • Květuše Belanová
  03.10.2014 12:44
  Yo pienso qué bueno.
 • Piotr Filipowicz
  02.10.2014 21:47
  Szkoda, że tłumacz tłumaczył większość opisu znaków bez większego zrozumienia. Stąd duża ilość odniesień do języka angielskiego - który ze swojej natury jest mocno odmienny od chińskiego. O wiele bardziej dla polskiego studenta byłyby przydatne odniesienia do języka polskiego w którym duża ilość głosek chińskich występuje w sposób naturalny.
 • Aleksandra Kmin
  26.07.2014 20:00
  trudno jest powiedzieć głośno dzwięk na wdechu- ale próbuję
 • Ondřej Hrušák
  09.06.2014 00:04
  most accented characters are missing
 • Christian Pecher
  21.05.2014 22:00
  guess question 9 is wrong pronunciation or text, should be shi instead of chi, right??
 • paolo gorli
  13.05.2014 13:00
  occorre un buon orecchio musicale per le differenze! Molto esercizio!
 • Katarzyna Wnętrzak
  19.04.2014 15:32
  w przypadku złej odpowiedzi na teście, można pokazać dobra odpowiedź
 • Grace Sumidanu
  18.03.2014 21:32
  Bardzo pomocne i szczegółowe.
 • Leszek Ostrowski
  27.02.2014 22:13
  Bardzo pomocna jest wymowa dla początkującego.
 • Giuseppe Coco
  17.02.2014 12:41
  molto utile per iniziare
 • ari saarinen
  25.01.2014 18:59
  Some tones not included (samsung galaxy tablet)
 • Dragoslav Milekic
  24.01.2014 15:30
  I can't hear some sounds, are they removed or what? (Не могу чути неке звукове, јесу ли склоњени или шта се дешава?)
 • Andrea Ferrante
  04.12.2013 13:47
  Ultimato il test sarebbe utile conoscere la risposta esatta ed avere la possibilità di ascoltare tutti i suoni ed i toni. In ogni caso davvero utile.
 • silviu bordun
  26.11.2013 16:28
  Nu e atat de greu
 • Sarmite Eglite
  03.11.2013 11:32
  Very good for starters
 • Iwona Zych
  08.06.2013 22:53
  Bardzo miła lekcja. Jednk przydałyby się przykłady słów w języku chińskim, które obrazowałyby wyraźniej wymowę poszczególnych sylab.
 • Jolanta Frac
  29.05.2013 07:43
  Podoba mi sie,robie postepy.
 • Jolanta Frac
  29.05.2013 07:34
  Bardzo pomocne wiadomosci w poczatkowej fazie nauki.
 • Esztora Petőfi
  16.05.2013 12:59
  Jó a hangzás.
 • Vaclav Vrana
  14.05.2013 10:19
  Toto je velmi dobře prezentované.
 • Blanka Slavik
  14.05.2013 08:28
  Príjemné zvuky.
 • Donata Cazacu
  13.05.2013 08:37
  Este uşor de înţeles.
 • Андрей Врабчев
  10.05.2013 12:07
  Интересно и полезно
 • Marta Malinowska
  09.05.2013 14:00
  The information are presented in the interesting way.
 • Elżbieta Kowalczyk
  21.04.2013 09:28
  przydatne będą przykładowe krótkie wyrazy pokazujące wymowę danego dźwięku w przytoczonym słowie wyrazie
 • Joanna Domżalska
  08.02.2013 19:09
  some sound buttons dont work
 • Małgorzata Jendryczka
  30.12.2012 15:37
  There is no sound for "h"in the first table
 • Neo Celso
  01.12.2012 21:21
  I imagine myself as a child learning the basic sounds, getting the "feel" of the tones, from the mouth of my mother. I found the approach simple yet very effective. With more practice, repetitions, and imagination, I can profit a lot from this lesson. And, thanks a lot!

Контекстово меню

Продукти